1 year ago

bằng cao đẳng làm được gì

làm bằng cao đẳng giả Cơ sở sử dụng hai máy dập, hai máy cắt sắt, một máy hàn điện, một máy nén khí, dụng cụ phun sơn. bị mắc bệnh BIID (Body Integtity Identity Disorder; tạm dịch: rối loạn nh read more...